Đội ngũ giảng viên hàng đầu giảng dạy trong khóa học Triết học về giới


Khóa học Triết học về giới được dẫn dắt bởi đội ngũ chuyên gia hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu triết học, văn hóa và bình đẳng giới, cùng những buổi trò chuyện đầy cảm hứng của nhà văn Trang Hạ, PGS. TS kinh tế học: Nguyễn Đức Thành.

Triết học về giới là khóa học đầu tiên tại Việt Nam nhìn nhận vấn đề bình  đẳng giới dưới góc độ triết học, là khóa học mang tính nền tảng, tạo cơ sở để tiếp tục học hỏi và thảo luận về chủ đề bình đẳng giới sau này.

Khóa học TRIẾT HỌC VỀ GIỚI giúp các học viên hiểu và sử dụng các lý thuyết triết học  để phân tích các sản phẩm  truyền thông, văn hóa, văn học, luật pháp từ góc nhìn bình đẳng giới. Nó trang bị cho người học một cơ sở lý luận vững chắc để thúc đẩy bình đẳng giới trong các lãnh địa khác nhau như kinh tế, xã hội, văn hóa và chính trị. 

Diễn ra vào các cuối tuần, từ ngày 3 tháng 10 đến ngày 11 tháng 11 năm 2020 tại Hà Nội, học viên sẽ có cơ hổi được thảo luận, tìm hiểu về bình đẳng giới cùng nhiều chuyên gia hàng đầu Việt Nam. Điều đặc biệt, tham gia khóa học học viên sẽ có cơ hội làm việc thực tế với các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước và báo chí để thúc đẩy bình đẳng giới.

Khóa học còn gồm những bài tập nhóm sôi nổi, thực sự biến triết học thành hành  động.

Trần Ngọc Hiếu
NGUYỄN THU GIANG 01
Phạm Quỳnh Phương
Trẩn kiên
Nguyễn Bích Tâm
Nghiêm Hoa
GV Nguyen Thu Giang 02
GV HIEU 02
Lê Quang Bình
Nguyễn Đức Thành
Trang Hạ

Previous
Next

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top