March 2019

Tình hình phân biệt đối xử với LGBT ở nơi làm việc trên thế giới

Phong trào bảo vệ quyền của người LGBT được diễn ra trong nhiều lĩnh vực như luật pháp, truyền thông, gia đình hay quân đội. Các vận động này đang tạo ra nhiều thay đổi tích cực và trở thành xu thế trên thế giới. Số liệu từ điều tra giá trị thế giới (world …

Tình hình phân biệt đối xử với LGBT ở nơi làm việc trên thế giới Read More »

Hậu quả của việc phân biệt đối xử lên người LGBT

Người LGBT bị tước đoạt cơ hội công bằng và phải chịu quấy rối, kỳ thị ở nơi làm việc Phân biệt đối xử thể hiện ở nhiều hình thức khác nhau nhưng có thể chia làm hai loại: chính thức và phi chính thức[1]. Hình thức phân biệt thứ nhất thường xảy ra trong …

Hậu quả của việc phân biệt đối xử lên người LGBT Read More »

10 ích lợi của việc có chính sách tôn trọng sự đa dạng và hoà nhập

Sự đa dạng (diversity) hiểu rộng ra bao gồm “sự khác biệt về chủng tộc, giới, sắc tộc, quốc tịch, xu hướng tính dục, tình trạng cơ thể, tầng lớp xã hội, tuổi, và các đặc điểm có ý nghĩa xã hội khác, cùng với các khác biệt tạo ra bởi hoặc được ngầm định …

10 ích lợi của việc có chính sách tôn trọng sự đa dạng và hoà nhập Read More »

Lợi ích tài chính từ việc có chính sách bình đẳng trong doanh nghiệp

Một câu hỏi quan trọng mà các công ty luôn có là chính sách bình đẳng đối với người LGBT có mang lại lợi ích tài chính cho công ty không. Nhiều nghiên cứu khác nhau trên thế giới đã có câu trả lời này, và chủ yếu là cho kết quả tích cực. Tăng …

Lợi ích tài chính từ việc có chính sách bình đẳng trong doanh nghiệp Read More »

Chiến lược xây dựng chính sách bình đẳng trong doanh nghiệp

Các nghiên cứu gần đây chỉ ra một sự thay đổi nhanh chóng trong các tập đoàn và công ty Hoa Kỳ cũng như thế giới trong việc áp dụng các chính sách chống phân biệt đối xử, tăng cường tuyển dụng lao động là người LGBT và thực hành văn hóa công ty tôn …

Chiến lược xây dựng chính sách bình đẳng trong doanh nghiệp Read More »

Thực tập sinh phân tích luật và tư vấn cho doanh nghiệp

Bản miêu tả công việc: ECUE đang tuyển 06 thực tập sinh có năng lực và quan tâm phân tích Bộ luật lao động và các luật liên quan đến đối tượng phụ nữ, người khuyết tật và người đồng tính, song tính và chuyển giới. Thực tập sinh sẽ làm việc theo nhóm, dưới …

Thực tập sinh phân tích luật và tư vấn cho doanh nghiệp Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top