Đa dạng và hòa nhập (D&I)

ECUE giúp đối tác đánh giá năng lực tổ chức từ khía cạnh đa dạng và hòa nhập để tìm ra điểm mạnh, điểm yếu cũng như cơ hội và thách thức cho sự phát triển bền vững của công ty.

ECUE giúp đối tác xây dựng chính sách, cơ chế và kế hoạch nhằm đảm bảo công ty không chỉ tuân thủ pháp luật mà còn xây dựng được một văn hóa tôn trọng sự đa dạng và sáng tạo, giúp cho tất cả thành viên đều được tôn trọng và là một phần của công ty dù họ là người khuyết tật, dân tộc thiểu số, phụ nữ, hay người đồng tính, song tính và chuyển giới.

ECUE cung cấp các khóa tập huấn, đào tạo và tư vấn (coaching) giúp cho doanh nghiệp có đủ năng lực để duy trì và làm giàu văn hóa tôn trọng sự khác biệt và hòa nhập của mình, giúp sử dụng giá trị đa dạng và hòa nhập trong quản lý nội bộ, phát triển sản phẩm cũng như xây dựng hình ảnh và thương hiệu công ty.

Scroll to Top
Scroll to Top