Chung tay hỗ trợ vốn cho người nghèo phục hồi việc buôn bán nhỏ sau đại dịch

Thấu hiểu khó khăn của những người buôn bán nhỏ bị ảnh hưởng do dịch covid-19, ECUE và mạng lưới Vì một Hà Nội đáng sống, cùng nhà tài trợ Ford Việt Nam đã kết nối với MOMO để gây quỹ hỗ trợ vốn cho những người nghèo phục hồi việc buôn bán nhỏ sau đại dịch.