Giới thiệu

ECUE

ECUE là một doanh nghiệp xã hội hỗ trợ doanh nghiệp và các tổ chức thúc đẩy giá trị đa dạng và hòa nhập (Diversity and Inclusion), bình đẳng giới (gender equality), không quấy rối tình dục (anti-sexual harassment), liêm chính (integrity) và các giá trị nhân quyền khác (universal human rights values). ECUE giúp doanh nghiệp thành công thông qua việc (i) xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên các giá trị nhân văn; (ii) quản trị nhân sự dựa trên sự tôn trọng và hiệu quả; (iii) quản lý rủi ro pháp lý và thương hiệu bằng cách ngăn ngừa việc vi phạm pháp luật và đạo đức; và (iv) xây dựng thương hiệu xã hội của doanh nghiệp bằng cách xây dựng lòng tin trong cộng đồng.

ECUE luôn hướng tới là một doanh nghiệp xã hội hoạt động theo chuẩn mực đạo đức (Ethical), các sản phẩm của ECUE luôn sáng tạo (Creative) và đôc đáo (Unique). ECUE dám làm, dám dấn thân (Enterprising) để phục vụ tốt nhất cho đối tác của mình, đóng góp tốt nhất cho xã hội và lợi ích của người tiêu dùng.

ECUE khuyến khích các ước mơ  và trí tưởng tượng  bởi hoài bão sẽ tạo ra những  sản phẩm mới và giải pháp hiệu quả cho đối tác và xã hội. ECUE đánh giá cao niềm đam mê và sự cam kết vì nếu không có chúng thì không thể vượt qua thách thức khi giải quyết các vấn đề mới và phức tạp. ECUE coi trọng sự chính trực và tính minh bạch,  sự cởi  mở  và tôn trọng  trong môi trường hoạt động của mình. Đó không chỉ là giá trị đúng cần có mà còn là nền tảng để ECUE làm tốt công việc kết nối giữa doanh nghiệp, người tiêu dùng và Nhà nước vì một Việt Nam thịnh vượng.

Giới thiệu ECUE
Scroll to Top
Scroll to Top