Trợ lý nghiên cứu

ECUE là một doanh nghiệp xã hội làm việc về đạo đức kinh doanh và công bằng xã hội. Chúng tôi đang tìm kiếm một trợ lý nghiên cứu để tham gia cùng chúng tôi.  Vai trò và trách nhiệm của vị trí Tham gia nghiên cứu về các vấn đề xã hội, kinh tế …

Trợ lý nghiên cứu Read More »