ecue

Thiết kế đồ họa và truyền thông online

Bản miêu tả công việc ECUE là một doanh nghiệp xã hội chuyên triển khai các chiến dịch truyền thông xã hội thúc đẩy các giá trị nhân văn, tôn trọng sự đa dạng, bình đẳng, tự do, và phát triển bền vững. ECUE đang cần tuyển vị trí thiết kế đồ họa cho các hoạt …

Thiết kế đồ họa và truyền thông online Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top