Quyền người tiêu dùng

sự ra đời của xã hội tiêu dùng

Lịch sử hoá chủ nghĩa tiêu dùng (P1)

Ở một khía cạnh nào đó, mỗi người sinh ra đã là một cá thể tiêu dùng. Tuy nhiên, sự ra đời của xã hội tiêu dùng (consumer society) lại đòi hỏi những điều kiện khả thể, được quy chiếu bởi những bối cảnh xã hội, kinh tế và chính trị nhất định.  Thuật ngữ …

Lịch sử hoá chủ nghĩa tiêu dùng (P1) Read More »

Tiêu dùng đại chúng và sự lỗi mốt có kế hoạch

Lịch sử hoá chủ nghĩa tiêu dùng (P2)

Phần lớn các nhà bình luận cho rằng, theo sau chiến tranh thế giới thứ hai, có một sự bùng nổ về tiêu dùng trong các quốc gia công nghiệp hoá. Mặc dù vẫn dựa trên thành phần hàng hoá tư bản và hạ tầng công nghiệp (như dầu, thép, mỏ, hệ thống giao thông, …

Lịch sử hoá chủ nghĩa tiêu dùng (P2) Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top