Month: February 2019

sự ra đời của xã hội tiêu dùng

Lịch sử hoá chủ nghĩa tiêu dùng (P1)

Ở một khía cạnh nào đó, mỗi người sinh ra đã là một cá thể tiêu dùng. Tuy nhiên, sự ra đời của xã hội tiêu dùng (consumer society) lại đòi hỏi những điều kiện khả thể, được quy chiếu bởi những bối cảnh xã hội, kinh tế và chính trị nhất định.  Thuật ngữ …

Lịch sử hoá chủ nghĩa tiêu dùng (P1) Read More »

Scroll to Top