Người tiêu dùng và đạo đức tiêu dùng (p1)

Người tiêu dùng và đạo đức tiêu dùng (P1)

Khá nhiều các nghiên cứu quan tâm đến vấn đề có tính cốt lõi – tính chủ thể của người tiêu dùng: người tiêu dùng là thụ động hay chủ động. Theo Yiannis Gabriel and Tim Lang (2006), ngay từ thế kỷ XIV, từ “consume” (tiêu thụ) đã mang hàm ý tiêu cực trong tiếng …

Người tiêu dùng và đạo đức tiêu dùng (P1) Read More »

sự ra đời của xã hội tiêu dùng

Lịch sử hoá chủ nghĩa tiêu dùng (P1)

Ở một khía cạnh nào đó, mỗi người sinh ra đã là một cá thể tiêu dùng. Tuy nhiên, sự ra đời của xã hội tiêu dùng (consumer society) lại đòi hỏi những điều kiện khả thể, được quy chiếu bởi những bối cảnh xã hội, kinh tế và chính trị nhất định.  Thuật ngữ …

Lịch sử hoá chủ nghĩa tiêu dùng (P1) Read More »

Thiết kế đồ họa và truyền thông online

Bản miêu tả công việc ECUE là một doanh nghiệp xã hội chuyên triển khai các chiến dịch truyền thông xã hội thúc đẩy các giá trị nhân văn, tôn trọng sự đa dạng, bình đẳng, tự do, và phát triển bền vững. ECUE đang cần tuyển vị trí thiết kế đồ họa cho các hoạt …

Thiết kế đồ họa và truyền thông online Read More »

Scroll to Top