Chuyên gia về quyền con người

ECUE là một doanh nghiệp xã hội hỗ các tổ chức và doanh nghiệp thúc đẩy giá trị nhân quyền (human rights values), bao gồm nhưng không giới hạn ở các giá trị như đa dạng và hòa nhập (Diversity and Inclusion), bình đẳng giới (gender equality), chống quấy rối tình dục (anti-sexual harassment), liêm …

Chuyên gia về quyền con người Read More »