Trợ lý kế toán

Trợ lý tài chính và kế toán Bản miêu tả công việc  ECUE là một doanh nghiệp xã hội cung cấp các dịch vụ nghiên cứu, tư vấn và truyền thông nhằm thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững, lối sống khỏe mạnh và các giá trị nhân văn trong xã hội.  ECUE …

Trợ lý kế toán Read More »