Chương trình đồng hành gieo mầm phát triển

Nếu bạn đang ấp ủ hoặc triển khai các hoạt động xã hội và cần có thêm tri thức, năng lực tổ chức, đối tác hoặc tài chính, chương trình đồng hành gieo mầm phát triển chính là cơ hội cho bạn. Khi tham gia, bạn sẽ:

  • Có thêm triết lý phát triển quan trọng để lựa chọn được cách tiếp cận vấn đề tốt nhất;
  • Có phương pháp cơ bản để xây dựng cộng đồng và hệ sinh thái phát triển của mình;
  • Tiếp cận quỹ tài trợ nhỏ 200 triệu đồng để triển khai các sáng kiến nhằm giải quyết các vấn đề cụ thể trong thực tế.

DIF theo đuổi phương pháp tiếp cận đa chiều, hợp tác, vì lợi ích chung nên người tham gia có thể đến từ khối xã hội (các tổ chức phi chính phủ địa phương, các tổ chức cộng đồng, hoặc các nhóm/mạng lưới thanh niên, sinh viên, nghệ sĩ), khối kinh doanh (doanh nghiệp, doanh nghiệp xã hội, hợp tác xã), hoặc khối nhà nước (cơ quan chính quyền, các viện nghiên cứu, các đoàn thể quần chúng).

DIF là một chương trình mở, không liên tục, diễn ra trong 12 ngày cuối tuần của tháng 6, 7 và 8 năm 2021 tại Hà Nội. Chương trình được thiết kế linh hoạt và đồng kiến tạo để đáp ứng nhu cầu thiết thân của người tham gia. Chương trình gồm (i) các lớp tập huấn về triết lý phát triển và kỹ năng xây dựng cộng đồng và hệ sinh thái phát triển; (ii) các buổi nói chuyện về các vấn đề đương đại; (iii) hỗ trợ kỹ thuật để thực hiện các dự án sáng kiến nhỏ; (iv) và các chuyến thăm thực tế đến các tổ chức đang ở tuyến đầu giải quyết các vấn đề như môi trường, bình đẳng giới, đô thị hóa, công nghệ, kinh doanh có trách nhiệm xã hội, đói nghèo, giáo dục, y tế, quyền của các nhóm thiểu số, văn hóa, hoặc nghệ thuật.

Tiêu chí lựa chọn:

  • Bạn đang tham gia giải quyết các vấn đề chung hoặc ấp ủ một start-up xã hội, văn hóa, môi trường hoặc nghệ thuật;
  • Bạn cam kết tham gia và cùng xây dựng chương trình với DIF;
  • Bạn tôn trọng sự khác biệt, sẵn sàng lắng nghe và hợp tác;
  • Bạn trân trọng điều người khác làm cho mình và sẵn sàng chia sẻ điều mình có với người khác.

 Đây là chương trình đặc biệt được Oxfam và PPWG tài trợ 100% học bổng.Xem thêm thông tin về DiF tại đây

Scroll to Top
Scroll to Top