Chuyên gia về quyền con người

ECUE là một doanh nghiệp xã hội hỗ các tổ chức và doanh nghiệp thúc đẩy giá trị nhân quyền (human rights values), bao gồm nhưng không giới hạn ở các giá trị như đa dạng và hòa nhập (Diversity and Inclusion), bình đẳng giới (gender equality), chống quấy rối tình dục (anti-sexual harassment), liêm chính (integrity). ECUE giúp doanh nghiệp và các tổ chức thành công thông qua việc (i) xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên các giá trị nhân văn; (ii) quản trị nội bộ dựa trên sự tôn trọng và hiệu quả; (iii) quản lý rủi ro pháp lý và thương hiệu bằng cách ngăn ngừa việc vi phạm pháp luật và đạo đức; và (iv) xây dựng thương hiệu xã hội của doanh nghiệp bằng cách xây dựng lòng tin trong cộng đồng.

ECUE đang tuyển vị trí Chuyên gia về quyền con người.

Vai trò và trách nhiệm

 • Nghiên cứu và phân tích các vấn đề văn hóa, xã hội, kinh tế từ góc độ tiếp cận dựa trên quyền, từ đó đưa ra các khuyến nghị nhằm giúp các bên liên quan, đặc biệt doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ và các cơ quan nhà nước có giải pháp chính sách, quy trình và thực hành tốt, đúng chuẩn mực nhân quyền quốc tế.
 • Tham gia soạn thảo nội dung đào tạo về quyền con người cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và các cá nhân quan tâm.  
 • Hợp tác và hỗ trợ nhóm truyền thông và vận động xã hội từ góc nhìn tiếp cận dựa trên quyền con người  
 • Đóng góp vào việc xây dựng chiến lược chung của ECUE
 • Đại diện cho ECUE làm việc với đối tác và truyền thông khi cần thiết từ góc độ chuyên môn và vai trò của mình

Yêu cầu năng lực

 • Có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm thực tế về quyền con người, luật hoặc CRS, đặc biệt phương pháp tiếp cận dựa trên quyền.
 • Có kỹ năng phân tích, tổng hợp và truyền đạt về chủ đề nhân quyền cho các đối tượng khác nhau, như kinh doanh, hoạt động xã hội, hoặc quản lý nhà nước.
 • Có kinh nghiệm làm việc với các bên khác nhau (doanh nghiệp, chính phủ, xã hội dân sự, báo chí) là một lợi thế.
 • Có khả năng làm việc độc lập và năng lực quản lý và hỗ trợ các thành viên khác trong nhóm nghiên cứu và nhóm truyền thông
 • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh thành thạo

Thông tin về vị trí

 • Vi trí làm việc toàn thời gian ở Hà Nội và có thể đi công tác trong nước và quốc tế
 • Vị trí làm việc trực tiếp với Giám đốc điều hành của ECUE
 • Chế độ phúc lợi theo luật lao động, lương có thể dao động từ 20.000.000 đến 40.000.000/tháng tùy vào năng lực và khả năng đóng góp cho ECUE.

Ghi chú: ECUE mở khả năng hợp tác với các chuyên gia về quyền con người ở hình thức đối tác (associate partner), tư vấn (consultant) hoặc hình thức hợp tác phù hợp khác.

Để ứng tuyển xin gửi Hồ sơ (CV) và Thư ứng tuyển đến địa chỉ email ecue@ecue.vn trước ngày 14 tháng 2 năm 2020. Thông tin thêm về ECUE có thể tìm trên www.ecue.vn

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top